به وب سایت vocabs.ir خوش آمدید .

در این وب سایت شما میتوانید لغات کتاب 504 را به روش جعبه لایتنر فرا بگیرید . دیگر نیازی به همراه داشتن کارتهای لغات زبان و مشکل به هم ریختن و نامنظم شدن لغات درون خانه های جدول را نخواهید داشت . در هر مکان و هر زمان میتوانید لغات کتاب 504 را فرابگیرید .

شما میتوانید تلفظ ، معنی فارسی و انگلیسی و جمله نمونه برای هر لغت را فرا بگیرید .در هر لحظه امکان مشاهده تعداد لغات موجود در هر خانه جعبه لایتنر و لغات خوانده شده را مشاهده کنید.

برای شروع آموزش ابتدا باید در سایت عضو شوید ، این عضویت رایگان می باشد پس از آن می توانید فرآیند یادگیری را شروع کنید

برای عضویت در سایت به قسمت عضویت و همچین آشنایی بیشتر با نحوه عملکرد وب سایت به قسمت آموزش نحوه استفاده از وب سایت مراجعه کنید.